Tiếng Việt 日本語 English

ROBOT / TỰ ĐỘNG HÓA

ROBOT / TỰ ĐỘNG HÓA

Đại lý cho các thương hiệu:

  • DOBOT : ROBOT Cộng Tác
  • SANYO DENKI : Động Cơ Servo, UPS
  • CKD : Hình trụ, Thiết Bị Khí Nén
  • AICHI KIKAI : AGV
  • Cùng rất nhiều các thương hiệu khác.