Tiếng Việt 日本語 English

Privacy policy

1. Chính sách cơ bản

Công ty KAMOGAWA VIETNAM (sau đây gọi tắt là “công ty”) sẽ tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng trong phạm vi cần thiết trong quá trình cung cấp dịch vụ. Công ty có nghĩa vụ giới hạn mục đích thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng càng nhiều càng tốt. 

2. Phạm vi dữ liệu 

Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân không được vượt quá giới hạn cần thiết để đạt được mục đích phục vụ công việc. Dữ liệu cá nhân được hiểu là những thông tin được thu thập từ khách hàng và/hoặc được cung cấp bởi một bên thứ ba (bao gồm các dữ liệu cá nhân dưới dạng âm thanh, hình ảnh, video, v.v.).

3. Cách thức tiến hành

Công ty phải thông báo về mục đích sử dụng dữ liệu và cung cấp dữ liệu trong phạm vi cần thiết khi dữ liệu cá nhân được thu thập một cách hợp pháp và chính đáng. 

4. Mục đích sử dụng 

Dữ liệu thu thập được sử dụng như một nguồn dữ liệu tham khảo để vận hành tốt hơn website này thông qua các dịch vụ được cung cấp.

5. Cách thức quản lý dữ liệu

Công ty sẽ tiến hành quản lý dữ liệu theo cách thức phù hợp nhất và phải nỗ lực phòng tránh rủi ro để lộ thông tin. Hơn nữa, công ty cần đảm bảo ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, phá hủy và xuyên tạc thông tin thông qua các biện pháp bảo vệ cần thiết ở mức độ cao nhất.

6. Truy cập dữ liệu 

Công ty phải giới hạn số người có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu và các thông tin khác liên quan đến dữ liệu cá nhân. Ngoài ra, Công ty phải kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng dữ liệu không đúng cách trong phạm vi Công ty.

7. Cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba

Dữ liệu của khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi công ty. Nghiêm cấm các hành vi cung cấp dữ liệu cho một bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp mở dữ liệu thống kê được xử lý theo dạng thức không cho phép nhận dạng cá nhân. 

8. Công bố và chỉnh sửa dữ liệu

Sau khi nhận được yêu cầu từ phía khách hàng trong việc chỉnh sửa, thêm hoặc xóa thông tin, công ty sẽ thay đổi dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định với mức độ hợp lý, sau khi đã xác minh danh tính.

9. Yêu cầu xử lý dữ liệu

Đối với các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong điều 8, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. 

Xin vui lòng liên hệ: 

10. Google Analytics

Website này sử dụng Google Analytics nhằm mục đích phân tích lượt truy cập và sử dụng website. Để phân tích và chia sẻ kết quả từ Google Analytics, các dữ liệu có thể được chia sẻ trong hội nhóm hoặc chia sẻ với đối tác kinh doanh. Chúng tôi sử dụng Cookie từ Google Analytics, nhưng chúng tôi sẽ không tiếp nhận thông tin không cho phép nhận dạng cá nhân từ Google Analytics.  

Quản lý dữ liệu thu thập thông qua Google Analytics được dựa trên chính sách về quyền riêng tư của Google. Xin vui lòng ghé thăm trang web của để tìm hiểu kỹ hơn về các điều khoản dịch vụ và điều khoản về quyền riêng tư của Google. 

Điều khoản dịch vụ của Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/

Chính sách và điều khoản của Google

https://policies.google.com/