Tiếng Việt 日本語 English

Gia công hiệu xuất cao Inox MSUSZ440 ( SUS 304 )

Gia công hiệu xuất cao Inox MSUSZ440 ( SUS 304 )

sdfad

Dụng cụ sử dụng

MSUSZ440
φ6×12

● Nhờ áp dụng  bước soắn không đều, phân chia không đều và hơn nữa là thiết kế phần cạnh dao được tăng cường độ cứng, nên có thể giảm thiểu tối đa vân cắt và có thể thực hiện gia công hiệu xuất cao.
●Sử dụng dáng lưỡi đặc biệt phát triển mới nên thực hiện được nhiều chức năng đối ứng cho nhiều cách tiếp cận tùy theo khoan, gia công rãnh, hay gia công mặt bên của Inox.

Điều kiện cắt

①Phần chu vi bên ngoài

※Gia công phần chu vi bên ngào ( màu đỏ)

② phần rãnh vòng cung

③止まり溝&クランク溝

④ポケット部

⑤曲がり溝部(トロコイド加工)

⑥薄壁部

加工映像紹介

MSUSZ440 ステンレス鋼(SUS304)高能率加工事例

https://youtube.com/watch?v=N1RKXuCy_GM%3Ffeature%3Doembed

技術情報、動画提供:日進工具株式会社(NS TOOL)様   https://www.ns-tool.com/ja/

KAMOGAWA VIETNAMは日進工具株式会社(NS TOOL)のベトナムにおける総代理店です。